۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ فروردين
اختصاصی کمیته رسانه
شرح وظایف اختصاصی کمیته رسانه
 
1 - ابلاغ دستورالعملها به واحدهای تحت پوشش و نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت
2 - بررسی وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل رسانه ای آن جهت برنامه ریزی تحقق اهداف در سطح آن معاونت
3 - رعایت و اجرای شیوه نامه الزامات رسانه ای حوزه خانواده و جوانی جمعیت " راهنمای گام به گام تولید محتوای استاندارد با موضوع خانواده و جوانی جمعیت" ابلاغی از معاونت بهداشت
4 - اطلاع رسانی مزایای بهداشتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کارکنان و عموم مردم با استفاده از ظرفیت درون سازمانی )دانشگاه/دانشکده( و برون سازمانی )صدا و سیما و...(
5 - بازتاب اقدامات حوزه خانواده و جوانی جمعیت در تارنمای دانشگاه/دانشکده و...
6 - نظارت بر محتوای رسانه ای تولیدی دانشگاه/دانشکده جهت جلوگیری از انتشار محتوای مخالف سیاست های افزایش جمعیت و فرزندآوری
7 - استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی در راستای رسانه و فرهنگ سازی بهداشتی حوزه جمعیت و فرزندآوری
8 - تولید محتوای رسانه ای با هماهنگی اداره جوانی جمعیت ستاد وزارت بهداشت) موشن گرافیک، عکس، فیلم، تیزر، موشن و ... (جهت معرفی، تبلیغ و ترویج فرزندآوری و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارسال به واحدهای تحت پوشش با همکاری تمامی کمیته ها
9 - فضا سازی محیطی در تمامی اماکن وابسته به دانشگاه / دانشکده مانند ستاد دانشگاه/ دانشکده، معاونت ها، ستاد شبکه/مرکز، مراکز بهداشتی، پایگاه ه و خانه های بهداشت، بیمارستانها و مراکز آموزشی، درمانگاه، پلی کلینیک، داروخانه و ......
10 - استفاده از ظرفیت تولیدات رسانه ای جهت فرهنگ سازی عمومی و فرهنگ سازی در نظام بهداشتی در راستای تحکیم خانواده،اصلاح سبک زندگی ،فرزند آوری و ...
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/05
تعداد بازدید:
8
Powered by DorsaPortal