۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ فروردين
تمامی کمیته ها
شرح وظایف تمامی کمیته ها
 
1 - بررسی وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل آن جهت برنامه ریزی تحقق اهداف در سطح آن معاونت
2 - تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در راستای مفاد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
3 - اجرا و پیگیری مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت مرتبط با کمیته خود
4 - برنامه ریزی جهت پیاده سازی مفاد مرتبط در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طبق دستورالعمل ها ابلاغی وزارت بهداشت در سطح آن معاونت
5 - ابلاغ دستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت به واحدهای تحت پوشش جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
6 - ارسال مصوبات کمیته به دبیرخانه قرارگاه جمعیت جهت مطرح شدن در جلسات قرارگاه
7 - پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها ابلاغی و مصوبات قرارگاه
8 - تهیه گزارش ماهانه پیشرفت برنامه ها و ارسال آن به دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه )معاونت بهداشتی(
9 - پاسخ به موقع به مکاتبات دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت) معاونت بهداشتی ( در خصوص ماده های قانونی مرتبط و درخواستهای مربوطه
10 - انجام نظارت و پایش بر اجرای مفاد قانونی مرتبط با کمیته خود و ارسال نتایج به دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت
11 - بررسی و اخذ تصمیم لازم بر اساس شکایات ثبت شده مرتبط با هر کمیته در سامانه 190 و در صورت لزوم اصلاح برنامه ها و فرایندها
12 - شناسایی مستنکفین اجرای قانون و دستورالعملهای مربوطه و معرفی متخلفین به هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان، کمیته انتظامی اعضا هیات علمی
13 - نظارت بر هزینه کرد اعتبارات هر برنامه صرفا در محل تعیین شده بر اساس ابلاغ وزارت متبوع یا مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت
14 - برگزاری جلسات یا کارگاههای آموزشی و توجیهی در راستای تکالیف قانونی مرتبط برای تمامی مدیران،کارکنان در تمامی سطوح
15 - برقراری تعامل و همکاری موثر و کارامد با سایر کمیته ها به ویژه در خصوص تکالیف مشترک
16 - همکاری مستمر با کمیته رسانه به منظور اطلاع رسانی، تولید خبر، عکس، فیلم، تیزر، موشن و ...... جهت معرفی، تبلیغ و ترویج فرزندآوری و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارسال به واحدهای تحت پوشش
17 - همکاری مستمر با کمیته رصد و پایش
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/05
تعداد بازدید:
9
Powered by DorsaPortal