۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
اعضای کمیته
کمیته فرهنگی
 
رئیس کمیته: دکتر حسین متعارفیمعاون فرهنگی و دانشجویی
دبیرکمیته: 
 
اعضا:
- مسئول یا نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه/ دانشکده
- نماینده مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان
- مدیر فرهنگی
- مدیر دانشجویی
- مدیر/کارشناس قرآن و عترت
- نماینده بسیج دانشجویی به انتخاب معاون فرهنگی دانشجویی
- نماینده انجمن های علمی به انتخاب معاون فرهنگی دانشجویی
- نماینده کانون های دانشجویی به انتخاب معاون فرهنگی دانشجویی
- 2 نفر نماینده از تشکل های دانشجویی به انتخاب معاون فرهنگی دانشجویی
• سایر اعضا به انتخاب رئیس کمیته
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/05
تعداد بازدید:
12
Powered by DorsaPortal